História rybnikárstva

 

V urbári z roku 1543 sa na panstve Červený Kameň sponína 11 rybníkov. Tie patrili Fuggerovcom. Je pravdepodobné, že niektoré rybníky boli vybudované omnoho skôr. Rozširovanie rybničného hospodárstva pokračovalo aj za Mikuláša II. Pálfiho, ktorý kúpil panstvo od Fuggerovcov. Rybníky sa delili na trecie, násadové a hlavné rybníky. Päť z nich ležalo v budmerickom chotári. Do rybničnej sústavy patrili i sádky, do ktorých sa prevážali ryby hneď po vylovení, aby sa mohli konzumovať vždy čerstvé. Jedna taká sádka bola aj na hrade Červený Kameň. Chovali sa kapry, karasy i šťuky. Väčšina sa predala poddaným, niečo sa predalo v Bratislave, Modre, Trnave a na okolí, zvyšok skonzumovala hradná kuchyňa. Z vtedajších rybníkov nepretrval do dnešných čias ani jeden.

Tradícia budmerického rybnikárstva bola oživená až po oslobodení. Prvý bol obnovený Horný budmerický rybník (teraz sa nazýva Hájiček) a po ňom Nový šajanský rybník, čo je teraz VN Budmerice.

 

História VN Budmerice

 

Projektová dokumentácia bola schválená v toku 1977. Vodná nádrž Budmerice bola vybudovaná v roku 1980 na akumuláciu vody pre závlahu pozemkov, plnenie a preplach rybníka Hájiček , pre športový rybolov a zabezpečenie minimálneho prietoku v Gidre pod rybníkom Hájiček. Nachádza sa v nadmorskej výške 190 m. Teleso hrádze pozostáva z hrádze čelnej ( pozdĺž rybníka Hájiček) v dĺžke 976m a z hrádze bočnej ( pozdĺž potoka Gidra ) v dĺžke 1000 m.   Rozloha vodnej plochy kolíše v rozmedzí 30 – 50 Ha podľa výšky hladiny vody v nádrži, priemerná hodnota  je 40 Ha. Maximálna hĺbka je v lovisku pri plnej hladine je  5,5 m. Pri maximálnom napustení je množstvo akumulovanej vody  2,200,000 m3, min je141,000 m3.  Priemerná hodnota objemu vody v nádrži je 1,000,000m3. Výpar z vodnej hladiny môže dosiahnuť denne aj 8-10  mm.

Začiatkom novembra 1989 bola nádrž vylovená Štátnym rybárstvom Stupava a v novembri 1994 bola zlovená p.Šipošom. Pri tomto výlove sa vyskytli veľké problémy, nakoľko  proti výlovu začali protestovať budmerickí rybári pod vedením Stanislava Mrvu. P Šipoš obviňoval rybárov, že mu kradli ryby, rybári boli znechutení, že na mrznúcom bahne pomrzlo veľa rýb, rakov a korýtok. Viac sa dočítate z článku Mŕtvy rybník.

V roku 1995 bola voda zarybnená SRZ Žilina kaprom rýchleným a asi o mesiac neskôr Rybochovom Stupava bielou rybou a šťukou rýchlenou a jednoročnou. Jeseň 1995 a rok 1996 nemala táto voda pána a pytliaci tu lovili šťuky 30 – 40 cm dlhé v počte 20 – 30 ks v priebehu pár hodín.

V roku 1997 bola VN Budmerice pridelená SRZ Pezinok, ktorý ju obhospodaroval ako zväzovú vodu do roku 2008. Od roku 2009 je to miestna voda SRZ Pezinok. OO SRZ Budmerice vznikla pri MsO SRZ Pezinok dňa 21. 2. 2009.

 

 

 

Ak máte ďalšie alebo upresňujúce informácie, kontaktujte ma prosím na mimec@pobox.sk alebo 0905 158 943.