Rybárske paragrafy

Organizačný poriadok SRZ

Rybársky poriadok pre kaprové vody

Stanovy SRZ

Smernica o platení zápisného ...

 

Vykonávacia vyhláška zákona o rybárstve

Zákon o rybárstve