Informácie o nás

OO SRZ Budmerice vznikla pri MsO SRZ Pezinok dňa 21. 2. 2009.

Staráme sa o:

VN Budmerice

Číslo revíru 1 - 1280 - 1 - 1

Miestna voda MsO SRZ Pezinok

Rozloha 40 ha

 

Výbor OO SRZ Budmerice:

Predseda:        Milan Drgoň         drgon@zoznam.sk     0905 158 943

Podpredseda:  Pavol Rímeš

Tajomník:       Jozef Vendler         

Člen:              Jozef Brezovský    dodis124@azet.sk

Člen:              Milan Pero           mpero@centrum.sk   0903 946 264