revír č. 1-0880-1-1 - Štrkovisko Dolná teheľňa Pezinok

revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 4 ha

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revír č. 1-1280-1-1 - VN Budmerice II

revír sa nachádza v katastri obce Budmerice o rozlohe 40 ha

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

Zákaz lovu z vytvorených priechodov v bočnej betónovej vlnolamovej hrádzi, ktoré umožňujú prístup k vodnej ploche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revír č. 1-1370-1-1 - VN Modra - Harmónia

revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 1 ha

chránené územie s II. stupňom ochrany

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revír č. 1-1371-1-1 - VN Modra - Kráľová

revír sa nachádza v katastri mesta Modra - Kráľová o rozlohe 0,75 ha 

revír kaprový, lovný - miestny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revír č. 1-1450-1-1 - VN Zadný Šúr Modra 

revír sa nachádza v katastri mesta Modra o rozlohe 16 ha

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revír č. 1-1380-1-1 - Panónsky les Svätý Jur

 

revír sa nachádza v katastri mesta  Svátý Jur v chránenom území s 3-tym stupňom ocharny

 ( Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ) o rozlohe 4 ha

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

revír č. 1-1340-1-1 - VN Kučišdorf

revír sa nachádza v katastri mesta Pezinok o rozlohe 7 ha

revír zaradený do celozväzového povolenia

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revír č.1-1400-1-1 - VN Slnečné údolie

revír sa nachádza v katastri obce Limbach o rozlohe 1,5 ha.

chránené územie s II. stupňom ochrany

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č. 1-06661-1-1 -  Gidra č. 1b

čiastkové povodie Gidry od ústia Štefanovskho potoka pri obci Budmerice po cestný most Častá - Dubová

v úseku od spodného oplotenia rybochovného zariadenia SRZ MsO Pezinok po cestný most Častá - Dubová je chránená rybárska oblasť.

 

 

 

 

 

 

 

revír č. 1-1220-1-1  - Šúrsky potok č. 2 Svätý Jur

hranice revíru od cestného mosta Čierna Voda - Vajnory po sútok s potokom Saulach pri Pezinku

revír kaprový, lovný

lovná miera kapra 40 cm, šťuka severná 60 cm

 

revír č. 1-1410-1-2 - VN Šenkvice

revír sa nachádza v katastri obce Šenkvice o rozlohe 11 ha

revír kaprový, chovný, je vyčlenený na chov násadovej ryby

na uvedenom revire platí všeobecný zákoaz lovu všetkých druhov rýb a iných vodných živočíchov po celý rok !

 

UPOZORNENIE

Uznesením Rady SRZ č. 38/07 rozsah platnosti povolení na vody kaprové / miestne , zväzové a sezónne / na všetky revíry SRZ bol upravený tak, že držiteľ uvedených povolení je oprávnený privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 50 kusov ušľachtilej ryby / t.j.

- kapra rybničného

- sumca veľkého

- zubáča veľkoústeho

- lieňa sliznatého

Privlastnením si 50-tého kusa ušľachtilej ryby platnosť povolenia končí. !