Skorší lov

09.12.2009 11:36

Rybolov na miestnych vodách MsO SRZ Pezinok je povolený od 15. 5. 2010.